Get Adobe Flash player

Urenregistratie

Download urenregistratie excel sheet    

Toelichting

Om in aanmerking te komen voor diverse fiscale voordelen, moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je jaarlijks ten minste 1.225 uur besteedt aan het drijven van je onderneming. Hier vallen ook de niet-declarabele uren onder. Je toont aan dat je voldoet aan het urencriterium door het bijhouden van een urenadministratie. Je moet de opgegeven uren wel aannemelijk kunnen maken. Bewaar dus ook altijd je agenda!

Toelichting kilometeradministratie

In dit sheet kun je de gereden kilometers bijhouden als je je prive auto ook zakelijk gebruikt en je wilt de zakelijk gereden kilometers bij je onderneming declareren. Dit sheet voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de rittenadministratie. Wil je aantonen dat je minder dan 500 prive km met je zakelijke auto rijdt, dan zijn er strengere eisen verbonden aan de administratie.

Gebruik van het spreadsheet

Vul wekelijks je uren in. De naamgeving van de diverse categorieen (zoals ´Klant Appel´ pas je naar eigen behoefte aan. In de toelichting kun je de uitgevoerde werkzaamheden specificeren. Hiermee maak je je bewijskracht groter. Je kunt naar behoefte regels of kolommen tussenvoegen. Controleer altijd of de optellingen en celverwijzingen nog correct zijn. Op het laatste blad staan de totaaltellingen van het hele jaar. Controleer de formeles, vooral als je zelf regels hebt tussengevoegd!

Disclaimer

Dit model is gemaakt door Healthy Finance. Healthy Finance stelt dit model gratis ter beschikking als hulpmiddel. Het gebruik van dit model is geheel voor eigen risico. Cellen zijn niet beveiligd. Controleer zelf of de formules nog kloppen. Healthy Finance en ZZPlein.nl is niet aansprakelijkheid voor onjuiste uitkomsten, typ-fouten, programmerfouten of andere problemen met het gebruik van dit model. Heb je tips hoe dit sheet verbeterd kan worden, aarzel dan niet een mail te sturen naar femke@healthyfinance.nl

Dit bestand hoort bij het boek Financiën voor ZZP´ers. Een uitgebreide toelichting op de urenregistratie staat in paragraaf 2.3 en 10.4 van het boek.